เสน่ห์วันวาน ตอน ศาลาเฉลิมกรุง Part01

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=4_Ub9imEYto
ดู 2467 ครั้ง
จากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้สร้างถาวรวัตถุ ในการฉลองพระนครครบรอบ ๑๕๐ ปี เมื่อ พ . ศ . ๒๔๗๕ โดยโปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้างสะพานพระพุทธยอดฟ้า เพื่อเชื่อมกรุงเทพฯ กับ กรุงธนบุรีในโอกาสเดียวกันนั้น จากแนวพระราชดำริที่ทรงเห็นว่าสิ่งบันเทิงที่เฟื่องฟูมากที่สุดในโลกยุคนั้นก็คือ "ภาพยนตร์" ดังนั้นพระองค์ จึงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ ส่วนพระองค์กว่า ๙ ล้านบาท เพื่อสร้างโรงภาพยนตร์สำหรับฉายภาพยนตร์เสียงขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อเป็นที่เชิดหน้าชูตาของประเทศ และให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับพสกนิกรชาวไทยตลอดไปชั่วกาลนาน จึงพระราชทานนามของโรงมหรสพเพื่อเป็นเกียรติว่า " ศาลาเฉลิมกรุง " ติดตามเรื่องราวของศาลาเฉลิมกรุงในวาระครบรอบ ๘๐ ปี ได้ในรายการเสน่ห์วันวาน

รายการ : เสน่ห์วันวาน
ออกอากาศ : ทุกวันอังคาร เวลา 16.00-17.00 น.
ทางช่อง 4050 ออกอากาศผ่านดาวเทียมในระบบ C Band (จานดำ PSI ช่อง 84)
https://www.youtube.com/user/4050channel