พินิจนคร (Season 3) ตอน ฉะเชิงเทรา

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=CkTm383mK5E
ดู 1676 ครั้ง
ตอน ภูมิสถานนักปราชญ์ 3 แผ่นดิน ถิ่นฐานตำนานเมืองแปดริ้ว
ออกอากาศ 24 สิงหาคม พ.ศ.2554