พินิจนคร (Season2) ตอน คลองบางหลวง

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=DM1cpd8jHVY
ดู 1623 ครั้ง
คลองบางหลวง...วังบ้านฐานถิ่น บนแผ่นดินบรรดาศักดิ์
ออกอากาศ : 30 พฤศจิกายน 2552