พินิจนคร (Season3) ตอน ลุ่มทะเลสาบสงขลา2

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=lGx88Kz_kyE
ดู 1867 ครั้ง
พินิจนคร (Season3) ตอน ลุ่มทะเลสาบสงขลา2
ขุมทรัพย์กลางมหาละหาน ห้วงธารระบบนิเวศสามน้ำ
ออกอากาศ 14 กันยายน 2554