ก้าวข้าม...เพื่อตามฝัน เรื่องที่ ๖ "ตามหาจิตวิญญาณไทย"

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=powXvxOwzFs
ดู 1076 ครั้ง
ภาพยนตร์สารคดีพิเศษชุด "ก้าวข้าม...เพื่อตามฝัน"

กองทัพเรือร่วมกับ ๗ กระทรวงฝ่ายสังคมจิตวิทยาของ คสช. ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , กระทรวงศึกษาธิการ , กระทรวงสาธารณสุข , กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , กระทรวงวัฒนธรรม , กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ร่วมกันจัดทําบทเพลงและมิวสิควีดีโอเพื่อประกอบภาพยนตร์สารคดีชุดที่มีชื่อว่า “ก้าวข้าม...เพื่อตามฝัน” ซึ่งภาพยนตร์สารคดีดังกล่าวนี้มีเนื้อหาเพื่อให้กําลังใจพี่น้องประชาชนในทุกภาคส่วนให้มีกําลังใจที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนเพื่อประเทศชาติหลังความแตกแยกขัดแย้งได้ผ่านพ้นไป โดยได้หยิบยกเอาเรื่องจริงที่เกิดขึ้นภายใต้บริบทของกระทรวงนั้นๆ มาบอกเล่า

เรื่อง "ตามหาจิตวิญญาณไทย" นี้อิงสาระจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เรามักคิดอยู่เสมอว่า ชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวเมืองไทยเพราะความงาม และอาหารไทย เมื่อยามบ้านเมืองเกิดปัญหาเป็นช่วงเวลาแห่งความยากลำบากของคนไทย เรากลับได้รู้ว่า ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเมืองไทย สิ่งหนึ่งที่งดงามที่ยังเป็นสิ่งที่พวกเขายังคงเดินทางมา "ตามหาจิตวิญญาณไทย" คือคำตอบที่พวกเราคนไทยจำเป็นต้องก้าวข้ามปัญหาทั้งปวงให้จงได้