ก้าวข้าม...เพื่อตามฝัน เรื่องที่ ๕ "น้ำเดียวกัน"

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=RdIoWIleab8
ดู 1556 ครั้ง
ภาพยนตร์สารคดีพิเศษชุด "ก้าวข้าม...เพื่อตามฝัน"

กองทัพเรือร่วมกับ ๗ กระทรวงฝ่ายสังคมจิตวิทยาของ คสช. ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , กระทรวงศึกษาธิการ , กระทรวงสาธารณสุข , กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , กระทรวงวัฒนธรรม , กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ร่วมกันจัดทําบทเพลงและมิวสิควีดีโอเพื่อประกอบภาพยนตร์สารคดีชุดที่มีชื่อว่า “ก้าวข้าม...เพื่อตามฝัน” ซึ่งภาพยนตร์สารคดีดังกล่าวนี้มีเนื้อหาเพื่อให้กําลังใจพี่น้องประชาชนในทุกภาคส่วนให้มีกําลังใจที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนเพื่อประเทศชาติหลังความแตกแยกขัดแย้งได้ผ่านพ้นไป โดยได้หยิบยกเอาเรื่องจริงที่เกิดขึ้นภายใต้บริบทของกระทรวงนั้นๆ มาบอกเล่า

เรื่อง "น้ำเดียวกัน" นี้อิงสาระจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

"น้ำเดียวกัน" จากประโยชน์ของน้ำบาดาลที่ชุมชนต้องอาศัยใช้ร่วมกัน สู่ความแตกแยกขัดแย้งจนทำให้เกิดข้อขัดข้องในการใช้น้ำนั้นร่วมกัน เด็กๆ ของชุมชนคือพลังอันบริสุทธิ์ที่ได้แสดงให้ผู้ใหญ่เห็น และหันหน้ามาหากัน ร่วมแก้ปัญหากันด้วยความปรองดอง