สารคดีเรื่องภัยพิบัติล้างโลก

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=MnZYmZEzK9o
ดู 2377 ครั้ง
มนุษย์กำลังสนใจในปัญหาภัยพิบัติ แต่ควรศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์ที่พยายามหากลักฐานมากกว่า จะเชื่อด้วยโมหาคติ หรือเชื่อโดยปราศจากหลักการ ในกาลามสูตร สอนไว้ดีแล้ว จริงไหม มนุสสย แปลว่าเหล่ากอผู้มีสติปัญญา