สารคดีเกษตร การทำสวนแบบประณีต

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=k7w22OZmaAk
ดู 1382 ครั้ง
พื้นที่สวนลำไยและมะม่วงจำนวน 24 ไร่นี้ เป็นของคุณลุง สุชาติกิตติ สินธนา เกษตรกรที่อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จุดเด่นของสวนแห่งนี้ ก็คือ การทำสวนแบบประณีต ซึ่งมีส่วนช่วยให้ลดต้นทุนการผลิตลงได้

ที่สำคัญสวนต้องสะอาด ไม่มีหญ้าวัชพืชขึ้นรก จึงไม่มีแหล่งสะสมของโรคแมลง จึงไม่ค่อยได้ใช้สารเคมี

การทำสวนแบบนี้ นอกจากจะไม่ต้องใช้สารเคมีให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังลดค่าใช้จ่ายลงจากเดิมได้ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ และยังได้ผลผลิตที่ปลอดภัยอีกด้วย

ดูคลิปด้านการเกษตรเพิ่มเติมที่ http://kasetparuy.weebly.com/