ภาพเชียงใหม่ในอดีต 02

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=IXm3UEn8o1E
ดู 1536 ครั้ง
MV ชุดนี้ทำขึ้นเพื่อชาวไทยทุกคน รูปภาพเหล่านี้ได้นำมาจาก Websiteต่างๆ ผู้จัดทำต้องกราบขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย ..Freeman