ภาพประกอบเพลง พระเจ้าตากชาววัดอรุณ 05

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=QtDn0qd3p38
ดู 1420 ครั้ง
รุ่ง สุริยา - MV เพลงตากสินมหาราชชาตินักรบ (ฉบับสมบูรณ์)
https://www.youtube.com/watch?v=1gTgsIEN7v8