พิธีเปลี่ยนผ้าครอง ครูบาอุ่น อรุโณ วัดป่าแดง สันกำแพง เชียงใหม่

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=BDmWc5oL7Xs
ดู 2813 ครั้ง