เตาเผาถ่านถังน้ำมัน 200 ลิตร และการเผาถ่าน

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=CcBMrqsTviU
ดู 1474 ครั้ง
ขั้นตอนการทำเตาเผาถ่านถังน้ำมัน 200 ลิตร และวิธีการเผาถ่าน