พลตรี โกศล ชูใจ ไถ่ชีวิตปล่อยปลา 18,000 ตัว ที่ลานชาววัดอรุณร่วมใจปลอดยาเสพติด

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=hFUHD3G60Vc
ดู 1239 ครั้ง
ลานอเนกประสงค์ ชาววัดอรุณร่วมใจปลอดยาเสพติด ชุมชนชาววัดอรุณลานมะขามบ้านหม้อ
https://variety.kachon.com/61512