สารคดี การปฏิวัติอเมริกัน สงครามทางใต้

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=H2EjoCf1t-k
ดู 2400 ครั้ง
The American Revolution : 8 THE WAR HEADS SOUTH
ย้อนสำรวจเหตุการณ์ที่ชาวอาณานิคมในอเมริกาได้ลุกขึ้นปฏิวัติฝ่ายปกครองของอังกฤษ และพบกับบุคคลสำคัญผู้มีบทบาทในการสร้างชาติขึ้นในยุคนั้น


หมายเหตุใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัย หรือเพื่อประโยชน์ในการสอนเท่านั้น ห้ามนำไปใช้เพื่อแสวงหากำไร