พุทธานุสรณ์ที่พระเจ้าตากสร้างไว้ "พระยอดธง วัดพลับ บางกะจะ จันทบุรี"

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=fTKpJnTPzpA
ดู 3041 ครั้ง
ครั้งนั้น...พระยาวชิรปราการ(พระยาตาก)ได้ตีจันทบูรณ์ได้ และได้สร้างพระยอดธงไว้เพื่อแจกเป็นขวัญกำลังใจให้เหล่าทหารกล้าที่รักชาติและพระส่วนใหญ่บรรจุกรุไว้ที่วัดพลับ ณ. เจดีย์กลางลานทราย ซึ่งพระยาตากได้ทรงตีต่อเรือรบและพักที่ชลบุรี ก่อนเข้าแม่น้ำเจ้าพระยา สู้รบพม่าข้าศึกด้วยความยากลำบากกอบกู้เอกราชได้ในระยะเวลา6เดือน และสร้างเมืองหลวงที่กรุงธนบุรี สถาปนาเป็นพระเจ้ากรุงธนบุรี ท่านเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงคุณอันใหญ่หลวงมิอาจจะประมาณได้ ไม่มีท่านก็ไม่มีเรามาจนทุกวันนี้ เป็นพระมหากษัตริย์ที่อยู่เหนือพระมหากษัตรยิย์ที่คนไทยเคารพนับถือท่านสุดชีวิตสุดใจว่า "สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช"