พิธีไหว้ครูวัดหนองม่วง จ.ราชบุรี

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=hSLrfh5ueR4
ดู 2550 ครั้ง
ชาววัดอรุณร่วมใจสร้าง เหรียญพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ
http://www.pra.kachon.com/news/detail.asp?id=593