พิธีเททองหล่อพระสิวลีที่วัดหน่องม่วง/1

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=Vw2akjYJF4w
ดู 1896 ครั้ง
ชาววัดอรุณร่วมใจสร้าง เหรียญพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ
http://www.pra.kachon.com/news/detail.asp?id=593