คนผึ้งป่า

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=nVyCWi0oeJU
ดู 891 ครั้ง
"มนุษย์เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติ ที่ต่างพึ่งพาอาศัยเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างมีคุณค่า"
เว็บไซต์ http://www.tpso10.org
Fanpage : http://www.facebook.com/pages/TPSO10-Chiang-Mai/257739650928921