เกษตรสร้างชาติ : ไอเดียเด็ด รับจ้างสร้างสวนมะนาวแนวใหม่

หมวดหมู่เกษตกรรม
แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=JOa5_3UXymU
ดู 2529 ครั้ง
เกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ทำสวนมะนาวมา 20 ปี นำประสบการณ์และเทคนิกการปลูกมะนาวแป้นแปดริ้วมารับจ้างสร้างสวนมะนาวแนวใหม่ รับดูแลครบวงจร ตลอด 8 เดือนแรก จนต้นมะนาวให้ผลผลิต
ติดตาม สำนักข่าวไทย อสมท
► http://www.tnamcot.com
► https://www.facebook.com/tnamcot
► https://www.twitter.com/tnamcot
► https://instagram.com/tnamcot
► https://www.youtube.com/tnamcot
ข่าวย้อนหลัง
► https://www.tnamcot.com/programs