น้ำหมักจุลรินทรีย์เพื่อชำระล้าง

หมวดหมู่เกษตกรรม
แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=H9_Hb9KzJWA
ดู 2625 ครั้ง
ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนอินทร์บุรี เผยแพร่สูตรการทำน้ำหมัก ฮอร์โมน(น้ำพ่อ น้ำแม่)สำหรับเร่งดอก ผล ใบ รากพืช และน้ำหมักจากผลไม้ที่เหลือจากสวนในครัวเรือน โดยป้าเกลี้ยง ติดตามสูตทำน้ำหมักต่างๆ

หมักลูกยอ http://www.youtube.com/watch?v=OGJKb5mwnB4
หมักมะกรูด http://www.youtube.com/watch?v=Pt6dkhPMsBA&feature=relmfu
เพื่อชำระล้าง http://www.youtube.com/watch?v=H9_Hb9KzJWA&feature=relmfu
น้ำด่างขี้เถ้า http://www.youtube.com/watch?v=IVdrOzSgq60&feature=relmfu
หมักจาดกล้วย http://www.youtube.com/watch?v=lvgw40mRln8&feature=relmfu
หมักขยะสด http://www.youtube.com/watch?v=GREF1lN3k5g&feature=relmfu
น้ำพ่อ http://www.youtube.com/watch?v=TNSCLmBVBZ4&feature=relmfu
น้ำแม่ http://www.youtube.com/watch?v=hR0bRJTCcCk&feature=relmfu
สูตรผสมน้ำฮอร์โมนhttp://www.youtube.com/watch?v=5A22Cmv9qws&feature=relmfu