ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ/1

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=yRvk7M_7rEU
ดู 1553 ครั้ง
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ
เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของพวกเราลูกหลานชาวฝั่งธนบุรีชุมชนชาววัดอรุณ ที่ได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของชาวฝั่งธนบุรีชุมชนชาววัดอรุณขึ้น ด้วยการสร้างศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ไว้ให้กับพ่อแม่พี่น้องชาววัดอรุณและประชาชนท่านผู้เคารพศรัทธาในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จะได้มีโอกาสกราบไหว้สักการะบูชาต่อพระองค์ท่าน เป็นความภาคภูมิใจที่พวกเราได้มีโอกาสสร้างสิ่งดีๆถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหาราชหนึ่งในดวงใจของพวกเราปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ
ร่วมจัดสร้างโดย คุณวิทย์ วัดอรุณ คุณวันชัย ลาภวิไลพงศ์ ประธาน กต.ตร.สน.บางกอกใหญ่(โต วัดอรุณ) และพี่น้องชาววัดอรุณ
.......
http://www.pra.kachon.com/news/detail.asp?id=638