สารคดี 100 ปี ไกลบ้าน ตอนที่ 13 เสด็จประพาส สวิตเซอร์แลนด์ 1

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=ms_LVu9rwyk
ดู 1424 ครั้ง
สารคดี ชุด 100 ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง
เนื่องในโอกาสครบรอบ100ปี ในการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 2 เมื่อ ปี พศ 2550
อยากให้ทุกคนได้ชม เพื่อการศึกษา และได้รับความบันเทิง เท่านั้น
ไม่ได้มีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์แต่อย่างใด