ก้าวข้าม...เพื่อตามฝัน เรื่องที่ ๑ "การสร้างที่กลับมา"

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=6fZhZHRXz7g
ดู 2296 ครั้ง
ภาพยนตร์สารคดีพิเศษชุด "ก้าวข้าม...เพื่อตามฝัน"

กองทัพเรือร่วมกับ ๗ กระทรวงฝ่ายสังคมจิตวิทยาของ คสช. ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , กระทรวงศึกษาธิการ , กระทรวงสาธารณสุข , กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , กระทรวงวัฒนธรรม , กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ร่วมกันจัดทําบทเพลงและมิวสิควีดีโอเพื่อประกอบภาพยนตร์สารคดีชุดที่มีชื่อว่า “ก้าวข้าม...เพื่อตามฝัน” ซึ่งภาพยนตร์สารคดีดังกล่าวนี้มีเนื้อหาเพื่อให้กําลังใจพี่น้องประชาชนในทุกภาคส่วนให้มีกําลังใจที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนเพื่อประเทศชาติหลังความแตกแยกขัดแย้งได้ผ่านพ้นไป โดยได้หยิบยกเอาเรื่องจริงที่เกิดขึ้นภายใต้บริบทของกระทรวงนั้นๆ มาบอกเล่า

สำหรับในเรื่องแรกนำเสนอเรื่อง "การสร้างที่กลับมา" โดยอิงสาระจากกระทรวงศึกษาธิการ

"การสร้างที่กลับมา" คือความฝันอันสำคัญของครูคนหนึ่งปราถนาที่จะสร้างลูกหลานไทยให้เป็นทรัพยากรอันมีค่าให้แก่ชาติของเราด้วยวิชาประวัติศาสตร์ แต่บางช่วงเวลาความฝันเหล่านั้น อาจห่างไกลไปบ้าง ครูก็ยังตามฝันอันนั้นอยู่ทุกลมหายใจ