สารคดี 100 ปี ไกลบ้าน ตอนที่ 4 สยามในแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวง ตอน 2

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=0E2rrfN_530
ดู 2214 ครั้ง
สารคดี 100 ปี ไกลบ้าน ตอนที่ 4 สยามใหม่ในแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวง ตอน 2
สารคดี ชุด 100 ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง
เนื่องในโอกาสครบรอบ100ปี ในการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 2 เมื่อ ปี พศ 2550
อยากให้ทุกคนได้ชม เพื่อการศึกษา และได้รับความบันเทิง เท่านั้น
ไม่ได้มีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์แต่อย่างใด