ผุดผาดน้อย วรวุฒิ VS อภิเดช ศิษย์หิรัญ Pudpadnoi VS Apidej

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=72yHU2ow1-Y
ดู 2704 ครั้ง
ผุดผาดน้อย วรวุฒิ VS อภิเดช ศิษย์หิรัญ
Pudpadnoi Warrawut (Light) VS Apidej Sithiran (Dark)
Oct 14, 1975
Few months later Apidej had retired (Age 34)