ช็อต !! เตะก้านคอ เข่าเต็มท้อง บัวขาว vs กูฮุย

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=fBwNPteKmcc
ดู 2233 ครั้ง
ช็อต !! เตะก้านคอ เข่าเต็มท้อง หลับดิครับรออัลไร
ตอนแรก เห็น หน้า ตึง มาเลยนะ หายซ่าเลยดิ "กูฮุย" เจอพี่ "บัวขาว" ไป จบนะ