แสนศักดิ์ เมืองสุรินทร์ VS ทองใบ เจริญเมือง Saensak VS Thongbai

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=vWCM5QMUXVE
ดู 517 ครั้ง
แสนศักดิ์ เมืองสุรินทร์ VS ทองใบ เจริญเมือง
Saensak Muangsurin (Light) VS Thongbai Charoenmuang (Dark)
Thongbai might lose from his bleeding but no one can knock him out throughout his boxing career.
Oct 29, 1971