สารคดี 24 มิถุนายน 2475

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=bsj69En2Pw8
ดู 1421 ครั้ง
สารคดี 24 มิถุนายน 2475 ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ Asia Update เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2555