พุฒ ล้อเหล็ก VS อิการิ เคนชิว Poot VS Igari

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=tyeUybsOZpo
ดู 2017 ครั้ง
Poot Lorlek (Light, Thai) VS Igari Genshu (Dark, Japanese)
Aug 19, 1977 Lumpinee Thailand