อรวี สัจจานนท์ - เยื่อไม้ ชุด แม่แบบเพลงไทย (ยุคแรก)

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=G-QLnqb1i0k
ดู 1792 ครั้ง