ภาพประกอบเพลงพระเจ้าตากชาววัดอรุณ

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=06gGrkQ6bLM
ดู 2624 ครั้ง
ลูกหลานพระเจ้าตากชาวฝั่งธนบุรีร่วมใจจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ 17 เมษาวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
สำเร็จลุล่วงลงอย่างสวยงามและยิ่งใหญ่ สำหรับงานพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ 17 เมษาวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นการจดบันทึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่อีกครั้งของพวกเราชาววัดอรุณและลูกหลานพระเจ้าตากชาวฝั่งธนบุรี ซึ่งมีถิ่นฐานพักอยู่อาศัยในเขตพระราชวังเดิมของ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมาอย่างยาวนานกว่า 250 ปี ชาววัดอรุณและลูกหลานพระเจ้าตากชาวฝั่งธนบุรีมีความรักเคารพและศรัทธาในพระองค์ท่านมาอย่างยาวนานตั้งแต่รุ่นปู่ยาตาทวดของพวกเรา
สร้างสรรต์ผลงานเพลงโดย วิทย์ วัดอรุณ โต วัดอรุณ(วันชัย ลาภวิไลพงศ์ ประธาน กต.ตร.สน.บางกอกใหญ่) ค่ายเพลงกะฉ่อนดอทคอม
https://music.kachon.com