หนุ่มนาข้าว สาวนาเกลือ (ภาคพิสดาร)

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=0cETwkfw9W4
ดู 1582 ครั้ง
งานนัดเฮ 3 "วสันต์ถวิล" วันที่ 24/9/2554 ณ ปาล์มเลค

โดย กลุ่มคนรักเพลงไทยลูกกรุง บ้านแจนแดนมธุรสของคนรักเพลงเก่า

http://www.janicha.net