ฝน ธนสุนทร - บันทึกการแสดงสด 3 เพลง

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=SjJzFqbN4eE
ดู 2757 ครั้ง
คอนเสิร์ต... "เพลงกวี สุนทรียา ณ เวียงกาญจน์"
ขอขอบพระคุณ...คุณ Orn 205 ที่กรุณาส่งวิดีโอนี้มาให้อัปโหลดครับ