น้ำตาหล่นที่โคราช - ชลธี ธารทอง

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=71Fa-CJ1sNQ
ดู 1956 ครั้ง