เพลงจงรัก

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=qvZaRh53j1E
ดู 984 ครั้ง
เพลงจงรัก ขับร้องโดย ครูจงรัก จันทร์คณา (ผู้แต่งเพลงนี้)

แขกรับเชิญพิเศษในงานนัดเฮ 3 "วสันต์ถวิล" วันที่ 24/9/2554 ณ ปาล์มเลค

โดย กลุ่มคนรักเพลงไทยลูกกรุง บ้านแจนแดนมธุรสของคนรักเพลงเก่า

http://www.janicha.net