กุ้ง กิตติคุณ เชียรสงค์ - ชุด "คืนนี้พี่คอยเจ้า"

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=LEZlrQDUeDg
ดู 1147 ครั้ง