คาราเต้จอมอึดลองของ ท้าชก ขุนเข่าเสาโทรเลข (ดีเซลน้อย ช.ธนะสุกาญน์ vs Moncayo)

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=4TS1fgPCvUo
ดู 2173 ครั้ง
ดีเซลน้อย ช.ธนะสุกาญน์ vs Moncayo - YouTube