การเพาะเลี้ยงไรแดง

หมวดหมู่เกษตกรรม
แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=OKsPhY-VUdI
ดู 2509 ครั้ง
รายการสั้นๆสาระดีๆของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่