เสียบยอดมะนาวพันธุ์ "แป้นเกรียงไกร" บนต้นตอส้มโอ โดยใช้หลอดกาแฟยึด โทร 0819846526 1/2

หมวดหมู่เกษตกรรม
แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=DHapDvnd6Zk
ดู 2679 ครั้ง
เสียบยอดมะนาวพันธุ์ "แป้นเกรียงไกร" บนต้นตอส้มโอ โดยใช้หลอดกาแฟยึด แทนการใช้เทปใสพัน