Tip ถ่ายรูป44 ถ่ายอาหารด้วยแสงธรรมชาติ

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=vZ97c9vW_So
ดู 1804 ครั้ง
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ค่ะ http://www.ilovetogo.com/Article/102/4914
Tips จัดองค์ประกอบ : ตอน 11 ถ่ายอาหารในร้านอาหารด้วยแสงธรรมชาติ