Tip ถ่ายรูป71 ถ่ายพริตตี้ (Pretty) งานอีเวนท์

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=fOGBJDzYujY
ดู 885 ครั้ง
แนะนำวิธีถ่ายพริตตี้งานอีเวนท์ หรือ มอเตอร์โขว์
อ่านเพิ่มเติมที่นี่ค่ะ http://www.ilovetogo.com/Article/102/13325/ถ่ายพริตตี้มอเตอร์โชว์-หรือ-พริตตี้งานอีเวนท์ต่างๆ