Tip ถ่ายรูป42 ทำความสะอาด-เก็บกล้อง

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=GG4H832tS4Y
ดู 2556 ครั้ง
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ค่ะ http://www.ilovetogo.com/Article/102/4249

Tips การใช้กล้อง : ตอน 12 การทำความสะอาด การเก็บ และการดูแลรักษาอุปกรณ์กล้องเลนส์แสนรัก