Tip ถ่ายรูป41 วิ่งเข้าหากล้อง ด้วย AI Servo

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=exCcw1XswgQ
ดู 2470 ครั้ง
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ค่ะ http://www.ilovetogo.com/Article/102/4027
เทคนิคถ่ายภาพ : ตอน 10 ใช้ AI Servo โฟกัสติดตามแบบ เพื่อลองสร้างสรรค์ moment ใหม่ๆกัน