Tip ถ่ายรูป20 โพสท่านอนบนหญ้า

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=XqLSCFl2rzM
ดู 1748 ครั้ง
อ่านรายละเอียดเต็มๆ ที่นี่ค่า http://www.ilovetogo.com/Article/102/2235/Portrait-Pose

Tips การโพสท่าถ่ายรูป : ตอน 9 เมื่อเจอสนามหญ้าเขียวๆ สวยๆ เราต้องเก็บภาพประทับใจกันหน่อยแล้ว