Tip ถ่ายรูป43 ข้อผิดพลาดของมือใหม่

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=bI-rmJYUHoI
ดู 1568 ครั้ง
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ค่ะ http://www.ilovetogo.com/Article/102/4550
เทคนิคถ่ายภาพ : ตอน 11 แชร์ประสบการณ์กัน อะไรที่มือใหม่มักจะผิดพลาด