การถ่ายภาพเบื้องต้น By iSoDa FOTO

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=Xi9guLcTBdU
ดู 1073 ครั้ง
การถ่ายภาพเบื้องต้น 2011
VDO By iSoDa FOTO , นายปฐมพงษ์ พฤกษชาติ
https://www.facebook.com/ISoDaFoto