Tip ถ่ายรูป28 ชดเชยแสง-วัดแสงคืออะไร

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=N9SFWsRtZ2A
ดู 1056 ครั้ง
อ่านรายละเอียดเต็มๆ ที่นี่ค่า http://www.ilovetogo.com/Article/102/2349/evaluation

Tips การใช้กล้อง : ตอน 5 มาดูหลักการวัดแสงของกล้อง ปัญหาถ่ายภาพขาวออกหม่นๆ ถ่ายดำ ออกแป้งๆ และการแก้ปัญหาด้วยการชดเชยแสง