เหนือเพชร กีล่าสปอร์ต vs โล่ห์เงินเล็ก สุพัตรายิม | Muay Thai | TKO | 2016.05.15 Full HD

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=6Bf_9V6-eIA
ดู 1651 ครั้ง
15 พ ค 59 - เหนือเพชร กีล่าสปอร์ต vs โล่ห์เงินเล็ก สุพัตรายิม
2016.05.15 - Nuephet Kiatvitaya (Red) vs Longernlek Supatragym (Blue) - 112 lbs