ในหลวง ห้องทรงงาน

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=pHjzu-GYeZ0
ดู 2308 ครั้ง
วิดีโอคลิปที่ท่านได้รับชมนี้เป็นบางส่วนที่ตัดมาจาก
สารคดีชุด "Soul of a Nation" จัดทำโดย BBC
BBC ส่งทีมงานเข้ามาในประเทศไทย
เก็บข้อมูลระหว่างการตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในช่วงปี พ.ศ.2521-2522 (หรือเมื่อประมาณ 34ปีที่ผ่านมา)