งานรับตราตั้ง ท่านพระครูสรพาจน์โฆสิต(พระอาจารย์หนุ่ม) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส วัดศรีษะเกษ 01

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=zjfSf3RghpE
ดู 549 ครั้ง
((หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม ทีมงาน วิทย์ วัดอรุณ))
หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม ทีมงาน วิทย์ วัดอรุณ ร่วมงานรับตราตั้งท่านพระครูสรพาจน์โฆสิต(พระอาจารย์หนุ่ม) ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส วัดศรีษะเกษ(มีคลิป)
https://variety.kachon.com/300815